บรรณารักษ์789 https://librarian.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-07-2011&group=11&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-07-2011&group=11&gblog=10 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[อัศวิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-07-2011&group=11&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-07-2011&group=11&gblog=10 Mon, 18 Jul 2011 17:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=21-01-2011&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=21-01-2011&group=14&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกบุญ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=21-01-2011&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=21-01-2011&group=14&gblog=1 Fri, 21 Jan 2011 14:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-06-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-06-2010&group=13&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[อ้อมแขน .. แผ่นดินหนาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-06-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-06-2010&group=13&gblog=1 Fri, 18 Jun 2010 17:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-09-2011&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-09-2011&group=12&gblog=2 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกเดินทาง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-09-2011&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-09-2011&group=12&gblog=2 Thu, 08 Sep 2011 10:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2009&group=12&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[วันฝัน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2009&group=12&gblog=1 Fri, 25 Dec 2009 18:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-05-2011&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-05-2011&group=11&gblog=9 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ทองห่อผ้าขี้ริ้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-05-2011&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-05-2011&group=11&gblog=9 Wed, 18 May 2011 13:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=12-05-2011&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=12-05-2011&group=11&gblog=8 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้าๆ บวมๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=12-05-2011&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=12-05-2011&group=11&gblog=8 Thu, 12 May 2011 13:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-12-2010&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-12-2010&group=11&gblog=7 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตริษยา..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-12-2010&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-12-2010&group=11&gblog=7 Thu, 23 Dec 2010 15:55:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-01-2010&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-01-2010&group=11&gblog=6 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีความหนาว..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-01-2010&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=18-01-2010&group=11&gblog=6 Mon, 18 Jan 2010 14:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-10-2009&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-10-2009&group=11&gblog=5 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดี vs คนเก่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-10-2009&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-10-2009&group=11&gblog=5 Wed, 28 Oct 2009 19:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-10-2009&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-10-2009&group=11&gblog=4 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญเที่ยวทะเลกรุงเทพฯ-รามฯ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-10-2009&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-10-2009&group=11&gblog=4 Thu, 15 Oct 2009 19:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=17-08-2009&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=17-08-2009&group=11&gblog=3 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิด ณ หมอชิต!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=17-08-2009&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=17-08-2009&group=11&gblog=3 Mon, 17 Aug 2009 19:23:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=06-08-2009&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=06-08-2009&group=11&gblog=2 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าคิดแทนคนอื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=06-08-2009&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=06-08-2009&group=11&gblog=2 Thu, 06 Aug 2009 19:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=22-07-2009&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=22-07-2009&group=11&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตหมา.. หมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=22-07-2009&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=22-07-2009&group=11&gblog=1 Wed, 22 Jul 2009 13:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-05-2010&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-05-2010&group=10&gblog=4 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[สู้ต่อ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-05-2010&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=08-05-2010&group=10&gblog=4 Sat, 08 May 2010 17:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-09-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-09-2009&group=10&gblog=3 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทำตัวเป็นกุลี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-09-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-09-2009&group=10&gblog=3 Wed, 23 Sep 2009 10:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-07-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-07-2009&group=10&gblog=2 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินดีที่ได้รู้จัก.. และรักเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-07-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=15-07-2009&group=10&gblog=2 Wed, 15 Jul 2009 19:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-07-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-07-2009&group=10&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหัวใจกลับบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-07-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-07-2009&group=10&gblog=1 Fri, 03 Jul 2009 20:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=29-06-2009&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=29-06-2009&group=9&gblog=3 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[พอรึยัง?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=29-06-2009&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=29-06-2009&group=9&gblog=3 Mon, 29 Jun 2009 12:45:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-06-2009&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-06-2009&group=9&gblog=2 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่า...ริมระเบียง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-06-2009&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-06-2009&group=9&gblog=2 Fri, 19 Jun 2009 19:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครบางคน .. ใต้ฝนฉ่ำเย็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 Sat, 13 Jun 2009 13:33:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=04-05-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=04-05-2009&group=8&gblog=2 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉากที่ฉาบใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=04-05-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=04-05-2009&group=8&gblog=2 Mon, 04 May 2009 19:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-04-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-04-2009&group=8&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักของคุณ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-04-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=03-04-2009&group=8&gblog=1 Fri, 03 Apr 2009 13:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=26-02-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=26-02-2009&group=7&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมาย..รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=26-02-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=26-02-2009&group=7&gblog=1 Thu, 26 Feb 2009 13:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-02-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-02-2009&group=6&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจ.. ไม่จริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-02-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=13-02-2009&group=6&gblog=1 Fri, 13 Feb 2009 13:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-01-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-01-2009&group=5&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[หวังใจจะได้เจอ...ชายในฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-01-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=28-01-2009&group=5&gblog=1 Wed, 28 Jan 2009 18:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=11-11-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=11-11-2009&group=4&gblog=2 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวเดียวดาย..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=11-11-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=11-11-2009&group=4&gblog=2 Wed, 11 Nov 2009 18:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-01-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-01-2009&group=4&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกทึ่เธอไม่เคยรู้สึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-01-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=23-01-2009&group=4&gblog=1 Fri, 23 Jan 2009 20:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-01-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-01-2009&group=3&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนจะถึงวันใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-01-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-01-2009&group=3&gblog=1 Mon, 05 Jan 2009 10:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2008&group=2&gblog=3 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหาความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=25-12-2008&group=2&gblog=3 Thu, 25 Dec 2008 19:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-12-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-12-2008&group=2&gblog=2 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะรักคุณ...ยังอุ่นในหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-12-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=19-12-2008&group=2&gblog=2 Fri, 19 Dec 2008 20:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-11-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-11-2008&group=2&gblog=1 https://librarian.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วจะเขียนถึงคุณ...ในวันที่ใจกรุ่นรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-11-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=librarian&month=05-11-2008&group=2&gblog=1 Wed, 05 Nov 2008 20:01:27 +0700